+420 417 977 444 info@lazneteplice.cz

U dětí s neurologickým postižením, zejména s dětskou mozkovou obrnou, představuje lázeňská léčba intenzivní léčebnou rehabilitaci, která je jednou z rozhodujících léčebných složek.
Léčení dětí od 3 měsíců

Nabízíme dětským pacientům optimální výběr léčebných postupů. Pracujeme s řadou metod a konceptů, např.:

  • Vojtovou metodou reflexní lokomoce, kde polohu těla provokujeme reflexním způsobem, tzn. bez vědomé účasti dítěte na pohybu,
  • Bobath konceptem, což je soubor terapeutických technik (facilitační, inhibiční, stimulační),
  • Synergickou reflexní terapii, která kombinuje myofasciální techniky, akupresuru, masáže reflexních zón, mobilizaci a korekci patologického postavení,
  • myofasciální techniku míčkování a prvky kraniosakrální terapie,
  • orofaciální rehabilitaci, kde se snažíme pomocí cílené vibrační, taktilní stimulace a synergické reflexní terapie o redukci spasticity,
  • individuální ergoterapie – rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, senzorických, kognitivních funkcí a selektivní hybnosti podle stupně ontogenetického vývoje dítěte a jeho schopností. Především jde o schopnost vnímat exteroreceptivní, proprioreceptivní podněty a stereognozii (rozpoznání velikosti, tvaru s vyloučením zraku),
  • koncept bazální stimulace, společně s muzikoterapií, kdy u klienta dochází k podpoře vlastní identity, navázání komunikace s okolím, lepší orientaci v prostoru a čase; s použitím hudby a hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) se snažíme navodit normotonus, rozvinout komunikaci a vnímání sama sebe.
  • Konzultace provádějí naši specialisté vyškolení v RL- Corpus Olomouc, kteří vlastní Mezinárodní certifikát Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku.

Úzce spolupracujeme se specialisty z oboru protetiky a konzultujeme pro oslabenou, či ztracenou funkci končetinové ortézy, dlahy, ortézy páteře, ortopedické boty a vložky. S firmou Otto Bock a Bohemia Patron zajistíme kompenzační pomůcky, kočárky, vozíky a chodítka.

Doplňkem rehabilitace je hippoterapie, kterou provádíme v letních měsících na zahradě Nových lázní. Jejím cílem je vznik adaptivního posturálního programu, což vyžaduje aktivní činnost řídící nervové soustavy. Dalším doplňkem je logopedie, kde se snažíme ovlivnit jak řeč, tak poruchu příjmu potravy. Nové lázně – logopedie

Jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšnost léčby je včasné zahájení rehabilitace, kdy lze ovlivnit globální pohybový vzor dítěte směřující proti motorické patologii. Nové lázně od letošní sezóny zahajují terapii již od 6. měsíce věku dítěte. Součástí terapie novorozenců a batolat je instruktáž matky, která v terapii pokračuje dále v domácím prostředí.